مشخصات فردی
نام:قاسم فرج اللهی مجد
تاریخ تولد:1355
محل سکونت:ایران اسلامی - بیجارگروس
مشخصات تماس
ایمیل:mvelaiat5@chmail.ir
تحصیلات
سطح تحصیلات:کارشناسی
رشته تحصیلی:روانشناسی
حرفه
شغل:معلم
محل کار:مجتمع آموزشی و پرورشی ولایت 5 واقع در منطقه کرانی